Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:45
NZD
Нова Зеландия
Текуща сметка
Q2
1.83 млрд. NZD
0.60 млрд. NZD
1.56 млрд. NZD
02:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Август
248.3 трлн. JPY
-37.5 трлн. JPY
10.9 трлн. JPY
03:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Септември
-14.4%
-
64.4%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
0.1%
1.0%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.4%
-0.6%
0.4%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.6%
-0.9%
0.4%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Август
0.9%
0.6%
1.8%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Август
0.1%
0.1%
-0.1%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Август
0.0%
0.3%
0.1%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Август
0.0%
0.2%
0.3%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Август
-0.9%
-0.7%
-0.9%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Август
-0.3%
-0.3%
0.5%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Август
0.5%
0.6%
1.6%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Август
3.4%
-
1.1% R (2.6%)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Юли
27.9 млрд. EUR
12.6 млрд. EUR
20.2 млрд. EUR R (21.2 млрд. EUR)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Август
0.7%
0.9%
1.3% R (1.9%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Август
0.6%
1.0%
0.9% R (1.2%)
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Август
0.0%
-0.2%
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Август
0.8%
0.9%
0.7%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.1%
0.1%
0.0%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.1%
0.4%
0.1%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 11.09.2020
496.0 млн. барела
-
500.4 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Решение на FOMC относно лихвените нива
16.09.2020
0.25%
0.25%
0.25%
21:00
USD
САЩ
Изявление на FOMC относно паричната политика
16.09.2020
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Пресконференция на Комитета за операциите на открития пазар към Федералния резерв
16.09.2020
 
-
-
01:45
Текуща сметка
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
1.83 млрд. NZD
Прогноза
0.60 млрд. NZD
Предишна стойност
1.56 млрд. NZD
Current Account Balance. Балансът по текущата сметка отразява стойностите на транзакциите на стоки, услуги, приходи и преводи от чуждите страни и промените в структурата на финансовите активи и пасиви в страните извън националната икономика. Балансът на текущата сметка отразява текущата и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на транзакциите в стоки, услуги, приходи и преводи от чуждестранни лица) и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на финансовите транзакции както и преводите в резултат на търговската дейност с чуждестранни лица). Текуща сметка: кредитната страна на текущата сметка отразява износа на стоки и услуги, приходите от инвестиции и текущи преводи и операции, приходите от които остават вътре в националната икономика. Дебитната част разглежда вноса на стоки и услуги, направените инвеститорски разходи и операции, приходите от които не се вливат в националната икономика. Балансът изразява разликата между кредита и дебита в определена група стоки. Отрицателния баланс е изразен при кредит, който превишава стойностите по дебита, наричан дефицит, позитивните стойности бележат положително салдо или излишък.
02:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Август
Стойност
248.3 трлн. JPY
Прогноза
-37.5 трлн. JPY
Предишна стойност
10.9 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
03:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
-14.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
64.4%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
0.4%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.9%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-0.9%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.5%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
09:00
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.6%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.1% R (2.6%)
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
27.9 млрд. EUR
Прогноза
12.6 млрд. EUR
Предишна стойност
20.2 млрд. EUR R (21.2 млрд. EUR)
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.7%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.3% R (1.9%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.6%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.9% R (1.2%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.8%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 11.09.2020
Стойност
496.0 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
500.4 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Решение на FOMC относно лихвените нива
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
0.25%
Прогноза
0.25%
Предишна стойност
0.25%
FOMC Interest Rate Decision. Терминът "паричната политика" се отнася до дейностите, предприемани от Централната банка, наричана Федерален резерв, за да повлияят върху наличността и стойността на националната валута, върху възможността за вземане на кредит, както и да защитят и подпомогнат националния икономически интерес. Федералният резерв е създаден през 1913 г. и е институцията, отговорна за паричната политика. Той контролира трите инструмента на паричната политика - откритите пазарни операции, лихвените нива и минималните задължителни резерви. Бордът на директорите на Федералния резерв е отговорен за основната лихва (лихвите прилагани към търговските банки и другите депозитни институции) и минималните задължителни резерви (средствата, които депозитните институции е необходимо да държат в резервите си). Федералният комитет по операциите на откритите пазари (FOMC) следи за покупко-продажбата на американските съкровищни бонове и държавните ценни книжа. Като използва тези три инструмента, Федералният резерв влияе на търсенето и предлагането, средствата които депозитните институции държат във Федералния резерв и регулира основната лихва. Основната лихва е лихвата, по която тези институции заемат средства от Федералния резерв, за да отпуснат средства на други финансови институции, на база престой за една нощ. Промените в основната лихва задвижват верига от събития, които влияят на други краткосрочни лихви, дългосрочните лихви, парите в обръщение, кредитите, а от там и на ред икономически променливи, като безработица, производство цени на стоки и услуги. Федералният комитет по откритие пазарни операции (FOMC) се състои от 12 члена. Те заседават 8 пъти годишно. На тези срещи комитетът разглежда икономическите и финансовите условия, определя конкретните действия по паричната политика и оценява рисковете по дългосрочните цели за ценова стабилност и устойчиво икономическо развитие.
21:00
Изявление на FOMC относно паричната политика
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Пресконференция на Комитета за операциите на открития пазар към Федералния резерв
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Пресконференцията включва прочитане на предварително изготвено резюме, последвано от отговори на въпроси от медиите, като вторите често водят до сериозна волатилност на пазарите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.