Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища Rightmove м/м
Октомври
1.1%
-
0.2%
02:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Септември
675.0 трлн. JPY
989.8 трлн. JPY
248.3 трлн. JPY
05:00
CNY
Китай
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
4.9%
5.2%
3.2%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Септември
3.3%
1.0%
0.5%
12:00
EUR
Еврозона
Производство в строителния сектор м/м
Август
2.57%
-
0.29%
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Август
0.3%
0.3%
4.3%
02:01
Индекс на цените на жилища Rightmove м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Rightmove House Price Index. Индексът представя резултатите от месечно проучване на цените на недвижимите имоти, обявени от продавачите. Следят се промените в цените на жилища на месечна и годишна база, предоставяйки общ поглед върху текущото състояние на пазара на недвижими имоти в Англия и Уелс. Публикува се от Rightmove.co.uk. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
02:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
675.0 трлн. JPY
Прогноза
989.8 трлн. JPY
Предишна стойност
248.3 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
05:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КитайCNY
Период
Q3
Стойност
4.9%
Прогноза
5.2%
Предишна стойност
3.2%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общото производство в дадена страна (или регион) за определен период от време. БВП се изразява в три различни форми – като стойност, доход и продукция. Стойността се отнася за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период, доходната стойност обхваща генерирания доход, разпределен между граждани и предприятия, а продуктовата стойност се отнася за стойността на всички финални стоки и услуги, използвани от населението, плюс стойността на нетния износ за определен период. В националното счетоводство БВП се изчислява чрез три подхода – продуктов, доходен и разходен подход, които отразяват индикатора и неговия състав от различни гледни точки. Показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Септември
Стойност
3.3%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.5%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
12:00
Производство в строителния сектор м/м
ЕврозонаEUR
Период
Август
Стойност
2.57%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.29%
Construction Output. Производството в строителния сектор е индикатор на бизнес цикъла, който показва производството и активността в сектора. Той отразява промяната в обема на производството за определен периоди от време. Измерва тренда и добавената стойност на основните цени, за определен период от време. Добавената стойност се изчислява от данните за оборота, като се изключват ДДС и другите данъци, заедно с капитализираната продукция и другите приходи, като се добавят или изваждат промените в запасите, минус поръчката на стоки или услуги, както и данъците които са свързани с оборота, но не могат да бъдат приспаднати, плюс субсидиите които са получени. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
4.3%
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.