БВП за март на месечна база е -7.2%, очакваше се да достигне -9.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.0% за предходния период.