Финансови новини

23:00

САЩ: Нетни капиталови потоци: млрд. USD

Нетните капиталови потоци за август са млрд. USD. Trader.bg припомня, че показателят бе 62.30 млрд. USD за предходния период.

23:00

САЩ: Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации: млрд. USD

Нетният баланс по капиталовите потоци от дългосрочни облигации през август е млрд. USD. Trader.bg припомня, че показателят бе 84.3 млрд. USD за предходния период.

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени г/г: 1.9%

Индексът на потребителските цени за септември на годишна база е 1.9%, очакваше се да достигне 2.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.9% за предходния период.

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени м/м: -0.4%

Индексът на потребителските цени за септември на месечна база е -0.4%, очакваше се да достигне -0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

15:30

Канада: Основен индекс на потребителските цени г/г: 1.9%

Основният индекс на потребителските цени за септември на годишна база е 1.9%, очакваше се да достигне 1.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.9% за предходния период.

15:30

Канада: Основен индекс на потребителските цени м/м: 0.0%

Основният индекс на потребителските цени за септември на месечна база е 0.0%, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

14:00

САЩ: Заявки за ипотечни кредити на MBA: %

Индексът на MBA за заявките за ипотечни кредити за седмицата до 09.10.2019 е %. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.4% за предходния период.

12:00

Италия: Индекс на потребителските цени - финален г/г: %

Индексът на потребителските цени - финален за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% при предварителното изчисление.

12:00

Италия: Индекс на потребителските цени - финален м/м: %

Индексът на потребителските цени - финален за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.5% при предварителното изчисление.

12:00

Италия: Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г: %

Хармонизираният индекс на потребителските цени - финален за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.3% при предходното изчисление.

12:00

Италия: Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м: %

Хармонизираният индекс на потребителските цени - финален за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.5% при предходното изчисление.

12:00

Еврозона: Основен хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г: %

Финалната стойност на основния хармонизиран индекс на потребителските цени за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.2% при предварителното изчисление.

12:00

Еврозона: Търговски баланс: млрд. EUR

Търговският баланс за август е млрд. EUR, очакваше се да достигне 17.4 млрд. EUR. Trader.bg припомня, че показателят бе 24.8 млрд. EUR за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на цените на дребно г/г: %

Индексът на цените на дребно за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 2.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.6% за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на производствените цени на изхода м/м: %

Индексът на производствените цени на изхода за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на производствените цени на входа г/г: %

Индексът на производствените цени на входа за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне -0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.8% за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на производствените цени на входа м/м: %

Индексът на производствените цени на входа за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне -0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

11:30

Великобритания: Основен индекс на производствените цени на изхода г/г: %

Основният индекс на производствените цени на изхода за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 2.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.0% за предходния период.

11:30

Великобритания: Основен индекс на производствените цени на изхода м/м: %

Основният индекс на производствените цени на изхода за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.2% за предходния период.

11:30

Великобритания: Основен индекс на потребителските цени г/г: %

Основният индекс на потребителските цени за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 1.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.5% за предходния период.

11:30

Великобритания: Основен индекс на потребителските цени м/м: %

Основният индекс на потребителските цени за септември на месечна база е %. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на потребителските цени г/г: %

Индексът на потребителските цени за септември на годишна база е %, очакваше се да достигне 1.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.7% за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс на потребителските цени м/м: %

Индексът на потребителските цени за септември на месечна база е %, очакваше се да достигне 0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% за предходния период.

11:00

Италия: Индустриални продажби г/г: %

Индустриалните продажби за август на годишна база са %, очакваше се да достигнат %. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.60% за предходния период.

11:00

Италия: Индустриални продажби м/м: %

Индустриалните продажби за август на месечна база са %. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.50% за предходния период.

11:00

Италия: Индустриални поръчки г/г: %

Индустриалните поръчки за август на годишна база са %, очакваше се да достигнат %. Trader.bg припомня, че показателят бе -1.0% за предходния период.

11:00

Италия: Индустриални поръчки м/м: %

Индустриалните поръчки за август на месечна база са %, очакваше се да достигнат %. Trader.bg припомня, че показателят бе -2.9% за предходния период.

02:30

Австралия: Индекс на водещите индикатори на MI: %

Индексът на водещите индикатори на Melbourne Institute за октомври e %. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.3% за предходния период.

00:45

Нова Зеландия: Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г: 1.5%

БВП за третото тримесечие на годишна база е 1.5%, очакваше се да достигне 1.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.7% за предходния период.

00:45

Нова Зеландия: Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м: 0.7%

БВП за третото тримесечие на тримесечна база е 0.7%, очакваше се да достигне 0.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.6% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.