Финансови новини

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г: 3.1%

БВП - предварителен за второто тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 3.1%, очакваше се да достигне 3.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.0% за предходния период.

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 272 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 22.09.2017 са 272 000, очакваше се да достигнат 270 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 259 000 за предходния период.

15:00

Германия: Индекс на потребителските цени - предварителен г/г: 1.8%

Индексът на потребителските цени - предварителен за септември на годишна база е 1.8%, очакваше се да достигне 1.8%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.8% за предходния период.

15:00

Германия: Индекс на потребителските цени - предварителен м/м: 0.1%

Индексът на потребителските цени - предварителен за септември на месечна база е 0.1%, очакваше се да достигне 0.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.1% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно г/г: 2.8%

Продажбите на дребно за август на годишна база са 2.8%, очакваше се да достигнат 3.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.7% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно м/м: -0.1%

Продажбите на дребно за август на месечна база са -0.1%, очакваше се да достигнат -0.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.9% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.