Финансови новини

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 233 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 20.10.2017 са 233 000, очакваше се да достигнат 235 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 222 000 за предходния период.

14:45

Еврозона: Решение на European Central Bank относно лихвените нива: 0.00%

Текуща стойност: 0.00%
Прогноза: 0.00%
Предишна стойност: 0.00%

11:00

Норвегия: Решение на Norges Bank относно лихвените нива: 0.5%

Текуща стойност: 0.5%
Прогноза: 0.5%
Предишна стойност: 0.5%

10:30

Швеция: Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива: -0.5%

Текуща стойност: -0.5%
Прогноза: -0.5%
Предишна стойност: -0.5%

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.