Финансови новини

17:00

САЩ: Мичигански индекс на потребителското доверие - финален:

Финалната стойност на Мичиганския индекс на потребителското доверие за октомври е пункта, очакваше се да достигне 100.9 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 101.1 пункта при предварителното изчисление.

15:30

САЩ: Потребителски разходи - предварителни 3м/г: 1.5%

Предварителната стойност на потребителските разходи за третото тримесечие на тримесечна база, коригирана за година, е 1.5%, очакваше се да достигне 1.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.3% за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г: 2.1%

БВП - предварителен за третото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.1%, очакваше се да достигне 1.8%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.0% за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г: 3.0%

БВП - ревизиран за третото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 3.0%, очакваше се да достигне 2.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.1% при предходното изчисление.

10:30

Швеция: Продажби на дребно г/г: 4.6%

Продажбите на дребно за септември на годишна база са 4.6%, очакваше се да достигнат 3.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.8% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно м/м: 0.8%

Продажбите на дребно за септември на месечна база са 0.8%, очакваше се да достигнат 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.