Финансови новини

14:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 229 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 27.10.2017 са 229 000, очакваше се да достигнат 235 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 233 000 за предходния период.

14:00

Великобритания: Гласуване на членовете на Комитета по парична политика относно лихвените нива: 7-0-2

На срещата си, проведена на 02.11.2017, Bank of England е взела своето решение с гласували в съотношение 7-0-2 (повишение-понижение-без промяна на лихвените нива). Trader.bg припомня, че при предходната среща съотношението на гласувалите бе 2-0-7.

14:00

Великобритания: Решение на Bank of England относно лихвените нива: 0.50%

Текуща стойност: 0.50%
Прогноза: 0.50%
Предишна стойност: 0.25%

11:30

Великобритания: Индекс CIPS в сферата на строителството: 50.8

Индексът CIPS в сферата на строителството за октомври е 50.8 пункта, очакваше се да достигне 48.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 48.1 пункта за предходния период.

11:00

Германия: Ниво на безработица: 5.6%

Нивото на безработица за октомври е 5.6%, очакваше се да достигне 5.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.6% за предходния период.

11:00

Германия: Брой безработни (промяна): -11 000

Промяната в броя на безработните за октомври е -11 000, очакваше се да достигне -11 000. Trader.bg припомня, че показателят бе -23 000 за предходния период.

02:30

Австралия: Търговски баланс: 1.745 млрд. AUD

Търговският баланс за септември е 1.745 млрд. AUD, очакваше се да достигне 0.875 млрд. AUD. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.989 млрд. AUD за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.