Финансови новини

17:30

САЩ: Запаси от петрол: 453.7 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 24.11.2017 са 453.7 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 457.1 млн. барела за предходния период.

15:30

САЩ: Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г: 1.4%

Финалната стойност на основния индекс на потребителските разходи за второто тримесечие на тримесечна база, коригирана за година, е 1.4%, очакваше се да достигне 1.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.3% при предходното изчисление.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г: 2.1%

БВП - предварителен за третото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.1%, очакваше се да достигне 2.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.2% за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г: 3.3%

БВП - ревизиран за третото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 3.3%, очакваше се да достигне 3.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.0% при предходното изчисление.

15:00

Германия: Индекс на потребителските цени - предварителен г/г: 1.8%

Индексът на потребителските цени - предварителен за ноември на годишна база е 1.8%, очакваше се да достигне 1.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.6% за предходния период.

15:00

Германия: Индекс на потребителските цени - предварителен м/м: 0.3%

Индексът на потребителските цени - предварителен за ноември на месечна база е 0.3%, очакваше се да достигне 0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.0% за предходния период.

09:45

Франция: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м: 0.5%

БВП - предварителен за третото тримесечие на тримесечна база е 0.5%, очакваше се да достигне 0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.5% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.