Финансови новини

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 238 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 24.11.2017 са 238 000, очакваше се да достигнат 240 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 239 000 за предходния период.

12:00

Еврозона: Основен хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г: 0.9%

Предварителната стойност на основния хармонизиран индекс на потребителските цени за ноември на годишна база е 0.9%, очакваше се да достигне 1.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.9% за предходния период.

11:00

Германия: Ниво на безработица: 5.6%

Нивото на безработица за ноември е 5.6%, очакваше се да достигне 5.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.6% за предходния период.

11:00

Германия: Брой безработни (промяна): -18 000

Промяната в броя на безработните за ноември е -18 000, очакваше се да достигне -10 000. Trader.bg припомня, че показателят бе -11 000 за предходния период.

09:00

Норвегия: Продажби на дребно м/м: -0.2%

Продажбите на дребно за октомври на месечна база са -0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.8% за предходния период.

08:45

Швейцария: Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г: 1.2%

БВП за третото тримесечие на годишна база е 1.2%, очакваше се да достигне 0.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.5% за предходния период.

08:45

Швейцария: Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м: 0.6%

БВП за третото тримесечие на тримесечна база е 0.6%, очакваше се да достигне 0.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% за предходния период.

03:00

Китай: Индекс PMI в сферата на производството (официален): 51.8

Индексът PMI в сферата на производството за ноември е 51.8 пункта, изчислен по правителствени данни. Очакваше се да достигне 51.4 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 51.6 пункта за предходния период.

02:30

Австралия: Разходи в частния сектор 3м/3м: 1.0%

Разходите в частния сектор за третото тримесечие на тримесечна база са 1.0%, очакваше се да достигнат 1.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.8% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.