Финансови новини

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени г/г: 2.1%

Индексът на потребителските цени за ноември на годишна база е 2.1%, очакваше се да достигне 2.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.4% за предходния период.

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени м/м: 0.3%

Индексът на потребителските цени за ноември на месечна база е 0.3%, очакваше се да достигне 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.1% за предходния период.

15:30

Канада: Продажби на дребно м/м: 1.5%

Продажбите на дребно за октомври на месечна база са 1.5%, очакваше се да достигнат 0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.1% за предходния период.

15:30

САЩ: Основен индекс на потребителските разходи - финален 3м/г: 1.3%

Финалната стойност на основния индекс на потребителските разходи за третото тримесечие на тримесечна база, коригирана за година, е 1.3%, очакваше се да достигне 1.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.4% при предходното изчисление.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г: 3.2%

БВП - ревизиран за третото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 3.2%, очакваше се да достигне 3.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.3% при предходното изчисление.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г: 2.1%

БВП - финален за третото тримесечие на тримесечна база е 2.1%, очакваше се да достигне 2.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.1% при предходното изчисление.

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 245 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 15.12.2017 са 245 000, очакваше се да достигнат 231 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 225 000 за предходния период.

15:30

САЩ: FED индекс на Филаделфия: 26.2

FED индексът на Филаделфия за декември е 26.2 пункта, очакваше се да достигне 21.5 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 22.7 пункта за предходния период.

04:00

Япония: Решение на Bank of Japan относно лихвените нива: -0.10%

Текуща стойност: -0.10%
Прогноза: -0.10%
Предишна стойност: -0.10%

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.