FED индексът на производствената активност за района на Тексас (TMOS) е 20 пункта за декември. Trader.bg припомня, че показателят бе 19.4 пункта за предходния период.