Молбите за помощи за безработни за седмицата до 22.12.2017 са 245 000, очакваше се да достигнат 240 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 245 000 за предходния период.