Финансови новини

18:00

САЩ: Запаси от петрол: 424.5 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 29.12.2017 са 424.5 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 436.5 млн. барела за предходния период.

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 250 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 29.12.2017 са 250 000, очакваше се да достигнат 241 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 245 000 за предходния период.

15:15

САЩ: Заетост в частния сектор според ADP (промяна): 250 000

Промяната в заетостта в частния сектор според ADP за декември е 250 000, очакваше се да достигне 190 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 190 000 за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс CIPS в сферата на услугите: 54.2

Индексът CIPS в сферата на услугите за декември е 54.2 пункта, очакваше се да достигне 54.1 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 53.8 пункта за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.