Финансови новини

17:00

Канада: Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран: 60.4

Сезонно коригираната стойност на IVEY PMI за декември е 60.4 пункта, очакваше се да достигне 62.2 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 63.0 пункта за предходния период.

15:30

Канада: Брой заети (промяна) м/м: 78 600

Промяната в броя на заетите за декември на месечна база е 78 600, очакваше се да достигне 1 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 79 500 за предходния период.

15:30

Канада: Ниво на безработица: 5.7%

Нивото на безработица за декември е 5.7%, очакваше се да достигне 6.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.9% за предходния период.

15:30

САЩ: Търговски баланс: -50.50 млрд. USD

Търговският баланс за ноември е -50.50 млрд. USD, очакваше се да достигне -49.50 млрд. USD. Trader.bg припомня, че показателят бе -48.70 млрд. USD за предходния период.

15:30

САЩ: Ниво на безработица: 4.1%

Нивото на безработица за декември е 4.1%, очакваше се да достигне 4.1%. Trader.bg припомня, че показателят бе 4.1% за предходния период.

15:30

САЩ: Заетост в неселскостопанския сектор (промяна): 148 000

Промяната в заетостта в неселскостопанския сектор за декември е 148 000, очакваше се да достигне 190 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 228 000 за предходния период.

12:00

Еврозона: Основен хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г: 1.1%

Предварителната стойност на основния хармонизиран индекс на потребителските цени за декември на годишна база е 1.1%, очакваше се да достигне 1.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.9% за предходния период.

02:30

Австралия: Търговски баланс: -0.628 млрд. AUD

Търговският баланс за ноември е -0.628 млрд. AUD, очакваше се да достигне 0.550 млрд. AUD. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.302 млрд. AUD за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.