Финансови новини

17:30

САЩ: Запаси от петрол: 419.5 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 05.01.2018 са 419.5 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 424.5 млн. барела за предходния период.

03:30

Китай: Индекс на производствените цени г/г: 4.9%

Индексът на производствените цени за декември на годишна база е 4.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.8% за предходния период.

03:30

Китай: Индекс на потребителските цени г/г: 1.8%

Индексът на потребителските цени за декември на годишна база е 1.8%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.7% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.