Финансови новини

15:30

САЩ: Молби за помощи за безработни: 261 000

Молбите за помощи за безработни за седмицата до 05.01.2018 са 261 000, очакваше се да достигнат 245 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 250 000 за предходния период.

09:00

Швеция: Ниво на безработица: 7.5%

Нивото на безработица за декември е 7.5%, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе 7.4% за предходния период.

02:30

Австралия: Продажби на дребно м/м: 1.2%

Продажбите на дребно за ноември на месечна база са 1.2%, очакваше се да достигнат 0.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.5% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.