Финансови новини

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени г/г: 1.9%

Индексът на потребителските цени за декември на годишна база е 1.9%, очакваше се да достигне 1.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.1% за предходния период.

15:30

Канада: Индекс на потребителските цени м/м: -0.4%

Индексът на потребителските цени за декември на месечна база е -0.4%, очакваше се да достигне -0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.3% за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г: 2.6%

БВП - ревизиран за четвъртото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.6%, очакваше се да достигне 3.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.2% при предходното изчисление.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г: 2.4%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.4%, очакваше се да достигне 2.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.1% за предходния период.

11:30

Великобритания: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г: 1.5%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на годишна база е 1.5%, очакваше се да достигне 1.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.7% за предходния период.

11:30

Великобритания: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м: 0.5%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.5%, очакваше се да достигне 0.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно г/г: 3.3%

Продажбите на дребно за декември на годишна база са 3.3%, очакваше се да достигнат 4.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.8% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно м/м: -1.4%

Продажбите на дребно за декември на месечна база са -1.4%, очакваше се да достигнат -0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.9% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.