Финансови новини

21:00

САЩ: Решение на FOMC относно лихвените нива: 1.50%

Текуща стойност: 1.50%
Прогноза: 1.50%
Предишна стойност: 1.50%

17:30

САЩ: Запаси от петрол: 418.4 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 26.01.2018 са 418.4 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 411.6 млн. барела за предходния период.

15:30

Канада: Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м: 0.4%

БВП за ноември на месечна база е 0.4%, очакваше се да достигне 0.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.0% за предходния период.

15:15

САЩ: Заетост в частния сектор според ADP (промяна): 234 000

Промяната в заетостта в частния сектор според ADP за януари е 234 000, очакваше се да достигне 185 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 250 000 за предходния период.

12:00

Еврозона: Основен хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г: 0.9%

Предварителната стойност на основния хармонизиран индекс на потребителските цени за януари на годишна база е 0.9%, очакваше се да достигне 1.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.1% за предходния период.

11:00

Германия: Ниво на безработица: 5.4%

Нивото на безработица за януари е 5.4%, очакваше се да достигне %. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.5% за предходния период.

11:00

Германия: Брой безработни (промяна): -25 000

Промяната в броя на безработните за януари е -25 000, очакваше се да достигне -17 000. Trader.bg припомня, че показателят бе -29 000 за предходния период.

03:00

Китай: Индекс PMI в сферата на производството (официален): 51.3

Индексът PMI в сферата на производството за януари е 51.3 пункта, изчислен по правителствени данни. Очакваше се да достигне 51.5 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 51.6 пункта за предходния период.

02:30

Австралия: Индекс на потребителските цени г/г: 1.9%

Индексът на потребителските цени за четвъртото тримесечие на годишна база е 1.9%, очакваше се да достигне 2.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.8% за предходния период.

02:30

Австралия: Индекс на потребителските цени 3м/3м: 0.6%

Индексът на потребителските цени за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.6%, очакваше се да достигне 0.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.6% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.