Финансови новини

17:30

САЩ: Запаси от петрол: 422.1 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 09.02.2018 са 422.1 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 420.3 млн. барела за предходния период.

15:30

САЩ: Индекс на потребителските цени г/г: 2.1%

Индексът на потребителските цени за януари на годишна база е 2.1%, очакваше се да достигне 1.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.1% за предходния период.

15:30

САЩ: Индекс на потребителските цени м/м: 0.5%

Индексът на потребителските цени за януари на месечна база е 0.5%, очакваше се да достигне 0.3%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.1% за предходния период.

15:30

САЩ: Продажби на дребно м/м: -0.3%

Продажбите на дребно за януари на месечна база са -0.3%, очакваше се да достигнат 0.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.4% за предходния период.

12:00

Еврозона: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г: 2.7%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на годишна база е 2.7%, очакваше се да достигне 2.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.7% за предходния период.

12:00

Еврозона: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м: 0.6%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.6%, очакваше се да достигне 0.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.6% за предходния период.

10:30

Швеция: Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива: -0.50%

Текуща стойност: -0.50%
Прогноза: -0.50%
Предишна стойност: -0.50%

09:00

Финландия: Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г: 3.6%

Брутният вътрешен продукт (БВП) за декември на годишна база е 3.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.5% за предходния период.

09:00

Германия: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г: 2.3%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на годишна база е 2.3%, очакваше се да достигне 2.2%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.3% за предходния период.

09:00

Германия: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м: 0.6%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.6%, очакваше се да достигне 0.6%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.8% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.