Финансови новини

17:30

САЩ: Запаси от петрол: 423.5 млн. барела

Запасите от петрол (без тези от стратегическия резерв) за седмицата до 23.02.2018 са 423.5 млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 420.5 млн. барела за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г: 2.3%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.3%, очакваше се да достигне 2.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.4% за предходния период.

15:30

САЩ: Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г: 2.5%

БВП - ревизиран за четвъртото тримесечие на тримесечна база, коригиран за година, е 2.5%, очакваше се да достигне 2.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.6% при предходното изчисление.

10:55

Германия: Ниво на безработица: 5.4%

Нивото на безработица за февруари е 5.4%, очакваше се да достигне 5.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.4% за предходния период.

10:55

Германия: Брой безработни (промяна): -22 000

Промяната в броя на безработните за февруари е -22 000, очакваше се да достигне -20 000. Trader.bg припомня, че показателят бе -25 000 за предходния период.

10:30

Швеция: Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г: 3.3%

БВП - финален за четвъртото тримесечие на годишна база е 3.3%, очакваше се да достигне 3.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.7% при предходното изчисление.

10:30

Швеция: Продажби на дребно м/м: 0.1%

Продажбите на дребно за януари на месечна база са 0.1%, очакваше се да достигнат -0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе -1.4% за предходния период.

10:30

Швеция: Продажби на дребно г/г: 1.2%

Продажбите на дребно за януари на годишна база са 1.2%, очакваше се да достигнат %. Trader.bg припомня, че показателят бе 2.7% за предходния период.

10:30

Швеция: Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м: 0.9%

БВП - финален за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.9%, очакваше се да достигне 0.8%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.2% при предходното изчисление.

09:45

Франция: Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м: 0.6%

БВП - предварителен за четвъртото тримесечие на тримесечна база е 0.6%, очакваше се да достигне 0.5%. Trader.bg припомня, че показателят бе 0.6% за предходния период.

09:00

Финландия: Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г: 0.7%

Брутният вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие на годишна база е 0.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.0% за предходния период.

09:00

Норвегия: Продажби на дребно м/м: -0.4%

Продажбите на дребно за януари на месечна база са -0.4%. Trader.bg припомня, че показателят бе -1.0% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.