Финансови новини

15:30

Канада: Брой заети (промяна) м/м: 15 400

Промяната в броя на заетите за февруари на месечна база е 15 400, очакваше се да достигне 17 500. Trader.bg припомня, че показателят бе -88 000 за предходния период.

15:30

Канада: Ниво на безработица: 5.8%

Нивото на безработица за февруари е 5.8%, очакваше се да достигне 5.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 5.9% за предходния период.

15:30

САЩ: Ниво на безработица: 4.1%

Нивото на безработица за февруари е 4.1%, очакваше се да достигне 4.0%. Trader.bg припомня, че показателят бе 4.1% за предходния период.

15:30

САЩ: Заетост в неселскостопанския сектор (промяна): 313 000

Промяната в заетостта в неселскостопанския сектор за февруари е 313 000, очакваше се да достигне 204 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 200 000 за предходния период.

09:00

Норвегия: Индекс на потребителските цени г/г: 2.2%

Индексът на потребителските цени за февруари на годишна база е 2.2%, очакваше се да достигне 1.8%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.6% за предходния период.

09:00

Норвегия: Индекс на потребителските цени м/м: 0.9%

Индексът на потребителските цени за февруари на месечна база е 0.9%, очакваше се да достигне 0.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе -0.1% за предходния период.

06:00

Япония: Решение на Bank of Japan относно лихвените нива: -0.10%

Текуща стойност: -0.10%
Прогноза: -0.10%
Предишна стойност: -0.10%

03:30

Китай: Индекс на потребителските цени г/г: 2.9%

Индексът на потребителските цени за февруари на годишна база е 2.9%. Trader.bg припомня, че показателят бе 1.5% за предходния период.

03:30

Китай: Индекс на производствените цени г/г: 3.7%

Индексът на производствените цени за февруари на годишна база е 3.7%. Trader.bg припомня, че показателят бе 4.3% за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.