Финансови новини

23:30

САЩ: Запаси от петрол на API (промяна): млн. барела

Според данните на Американския петролен институт (API), промяната в запасите от суров петрол през седмицата до 16.06.2020 е млн. барела. Trader.bg припомня, че показателят бе 3.900 млн. барела за предходния период.

17:00

САЩ: FED индекс на Ричмънд:

FED индексът на област Ричмънд за юни е пункта, очакваше се да достигне пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе -27 пункта за предходния период.

17:00

САЩ: Продажби на нови домове: млн.

Продажбите на нови домове за май са млн., очакваше се да достигнат 630 млн. Trader.bg припомня, че показателят бе 623 млн. за предходния период.

16:45

САЩ: Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен:

Предварителната стойност на индекса PMI в сферата на услугите на Markit за май е пункта, очакваше се да достигне 30.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 37.5 пункта за предходния период.

16:45

САЩ: Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен:

Индексът PMI в сферата на производството на Markit - предварителен за юни е пункта, очакваше се да достигне 38.0 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 39.8 пункта за предходния период.

13:00

Великобритания: Баланс по индустриалните поръчки на CBI:

Балансът по индустриалните поръчки на CBI за юни е пункта, очакваше се да достигне -59 пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе -62 пункта за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс CIPS в сферата на услугите:

Индексът CIPS в сферата на услугите за май е пункта, очакваше се да достигне пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 29.0 пункта за предходния период.

11:30

Великобритания: Индекс CIPS в сферата на производството:

Индексът CIPS в сферата на производството за май е пункта, очакваше се да достигне пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 40.7 пункта за предходния период.

11:00

Еврозона: Индекс PMI в сферата на производството - финален:

Индексът PMI в сферата на производството - финален за май е пункта, очакваше се да достигне 42.5. Trader.bg припомня, че показателят бе 39.4 пункта при предварителното изчисление.

10:30

Германия: Индекс PMI в сферата на услугите - финален:

Индексът PMI в сферата на услугите - финален за май е пункта, очакваше се да достигне 39.0. Trader.bg припомня, че показателят бе 32.6 пункта при предварителното изчилсение.

10:30

Германия: Индекс PMI в сферата на производството - финален:

Индексът PMI в сферата на производството - финален за май е пункта, очакваше се да достигне 40.5. Trader.bg припомня, че показателят бе 36.6 пункта при предварителното изчисление.

10:15

Франция: Индекс PMI в сферата на услугите - финален:

Индексът PMI в сферата на услугите - финален за юни е пункта, очакваше се да достигне 27.8. Trader.bg припомня, че показателят бе 31.1 пункта при предварителното изчилсение.

03:30

Япония: Индекс PMI в сферата на производството:

Индексът PMI в сферата на производството за юни е пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 38.4 пункта за предходния период.

03:30

Япония: Индекс PMI в сферата на производството:

Индексът PMI в сферата на производството за юни е пункта. Trader.bg припомня, че показателят бе 38.4 пункта за предходния период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.