Промяната в заетостта в неселскостопанския сектор за август е 1371 000, очакваше се да достигне 1425 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 1763 000 за предходния период.